Onze Missie:

Het ontwikkelen en beschikbaar maken van oplossingen om vergeetachtige senioren weer zelf het plezier van muziek te laten ervaren. En een moment van geluk, door het bewust ophalen van herinneringen, met behulp van muziek.

We doen dat door:

Technologische oplossingen te ontwikkelen, die intuïtief te bedienen zijn. Door middel van uitvoerig testen en evalueren met werkelijke gebruikers, worden unieke en innovatieve oplossingen gecreëerd. Die beproefd zijn en werkelijk senioren met vergeetachtigheid weer zelf in staat stellen om de muziek en televisie te bedienen. Door deze op basis van “Open Source” te ontwikkelen, kunnen:
-vele experts bijdragen aan de ontwikkeling
-worden kosten laag gehouden
-en kunnen korte doorlooptijden worden gerealiseerd

Om deze technologische oplossingen, beschikbaar te maken voor vergeetachtige senioren, laat de Stichting de producten produceren. En maakt deze beschikbaar door:
-te verhuren
-te verkopen
-uit te lenen

Door een groot deel van de kosten te financieren vanuit fondswerving, kunnen de kosten voor de werkelijke gebruikers laag worden gehouden. Fondswerving bestaat uit:
-subsidies
-donaties
-sponsering

Wij werken ondermeer samen met:

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jeannot Bruggeling

Penningmeester: Gido Luijs

Secretaris: Olaf Mastenbroek

Statutair vastgelegd:

 • Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
 • Het bestuur bestaat uit ten minste 3 personen.
 • Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Inkomsten verwerving van de stichting:

 • De inkomsten van de stichting bestaan uit:
 • Verkopen van Oradio’s aan professionele zorgorganisaties
 • Verkopen of verhuren van Oradio’s aan particulier
 • Donaties via online platformen
 • Sponsoring van toeleveranciers door kosteloos leveren van materialen
 • Mogelijk subsidies

Uitgaven van de stichting:

De uitgaven van de stichting bestaan uit:

 • Het laten maken van de Oradio’s
 • Voorraad kosten voor materialen en componenten
 • Kosten van organisatie, Kvk, notaris, reiskosten

Open Source Hardware:

De stichting gebruikte “Open Source” hardware om de producten te realiseren. De Open source RADIO, Oradio is ontworpen om zowel door professionele producenten als DIY te worden gebouwd en verbeterd.

Iedereen, mag met het ontwerp het product maken, mits het nieuwe product ook Open Source is.  De licentie overeenkomst die wordt gebruikt is CERN-OHL-S

Adres: Stationsplein 21, 4461HP Goes

Kvk-nummer: 84525681

RSIN: 863244907

ANBI status toegekend (17-01-2022)

Downloads: